Warsztaty Etnograficzne

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć panią Marię Małanicz-Przybylską, pracownika Instytutu Antropologii i Etnologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Maria w I i II klasie LO oraz III G przeprowadziła warsztaty etnograficzne dotyczące roli tradycji w dzisiejszym świecie oraz tego, jak możemy dziś ją wykorzystać.
Każde spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich wspólnie wyjaśnialiśmy czym są i czym się zajmują etnologia i antropologia kultury. Dowiedzieliśmy się, że praca etnologa wymaga od niego zamieszkania wśród ludzi, których się bada. Pani Maria podkreśliła, że etnografia to nauka zajmująca się obserwacją kultur ludowych i grup etnicznych jako całości, natomiast antropologia kultury zajmuje się indywidualnym człowiekiem traktowanym jako twórca kultury. W drugiej części prowadząca wyświetliła fragmenty reklam, spotów wyborczych, teledysków wykorzystujących elementy tradycji. Uczestnicy warsztatów mogli wcielić się w rolę antropologów kultury i zbadać, w jaki sposób w prezentowanych materiałach zostało wykorzystane dziedzictwo kulturowe.


Zajęcia bardzo podobały się uczestnikom. Liczymy na to, że było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie tego rodzaju.

Ewa Sobiecka, klasa II LO