Rekrutacja

W rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
w roku szkolnym 2023/2024 ustala się, oprócz języka polskiego i matematyki, dwa następujące zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji:

  • język angielski, historia (w klasie humanistycznej),
  • język angielski, geografia (w klasie społecznej),
  • język polski, biologia (w klasie przyrodniczej).

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Zgłoś kandydaturę