Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca –  Magdalena Dominkiewicz

Wiceprzewodnicząca – Joanna Zwierzchowska

Skarbnik – Monika Orłowska-Wiśniewska

Sekretarz – Ewa Karolak

Numer konta bankowego, na który mogą Państwo wpłacać dobrowolną składkę

Bank Spółdzielczy w Nasielsku  42 8226 0008 0000 0130 2000 0001

Z góry dziękujemy za wpłaty.