Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca –  Monika Wiśniewska-Orłowska

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Kowalska

Skarbnik – Magdalena Dominkiewicz

Sekretarz – Karolina Malińska

Numer konta bankowego, na który mogą Państwo wpłacać dobrowolną składkę

Bank Spółdzielczy w Nasielsku  42 8226 0008 0000 0130 2000 0001

Z góry dziękujemy za wpłaty.