Rekrutacja Oddział Przygotowania Wojskowego

UWAGA !!!

Osoby, które nie zgłosiły się na Test sprawnościowy dnia 7 czerwca, informujemy, iż ostateczny termin zaliczenia próby został wyznaczony na 9 czerwca na godz. 9:00.

W rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
w roku szkolnym 2023/2024 ustala się, oprócz języka polskiego i matematyki, dwa następujące zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji: język angielski, wiedza o społeczeństwie.

Zgłoś kandydaturę

Pliki do pobrania:

Zasady rekrutacji do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Test sprawności fizycznej

Zgoda rodziców

Orzeczenie lekarskie