III Ogólnopolski Turniej Szkół EKO

Na przełomie marca i kwietnia 2015 r. Weronika Suwińska, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w III Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO.

Celem Turnieju była popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo – technicznych.

Turniej został przeprowadzony w dwóch etapach:

W I etapie Weronika napisała pracę pt. „Jak zorganizować zbiórkę elektroodpadów w celu przekazania ich do powtórnego przetworzenia, aby nie dopuścić do wyrzucania elektrośmieci wraz z innymi odpadami?”. Referat został wysoko oceniony i tym samym nasza uczennica została Laureatką I etapu oraz została zakwalifikowana do II etapu .

W II etapie Weronika rozwiązywała test dotyczący wiadomości ogólnych i praktycznych obejmujących kategorie techniczno – inżynieryjną oraz test z zakresu wiedzy przyrodniczej.

W finale Turnieju Weronika Suwińska zajęła IX miejsce w kategorii techniczno – inżynieryjnej. Jako Laureatka I etapu została zaproszona na 2-dniowy Letni Obóz Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem , który odbędzie się w ośrodku Rehabilitacji Wypoczynku „Perła Borów” w Tleniu. Podczas obozu nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników.

Opiekunem uczennicy była Zofia Truszkowska.