Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dziś w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wiktoria Brodzikowska- przewodniczący

Aleksandra Olech- zastępca przewodniczącego

Amelia Borowiec- sekretarz.

Opiekunem samorządu została p. Iza Kraszewska, a jej zastępcą p. Agnieszka Piechocińska.