Warsztaty profilaktyczne „W stronę dojrzałości”

„W stronę dojrzałości” -cykl warsztatów dla młodzieży, które rozpoczną się niebawem w Naszym Liceum. Warsztaty finansowane są ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zajęcia realizowane będą w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”. Cieszymy się, że młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w warsztatach 🙂

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wstronedojrzalosci.pl