V edycja programu „Młody obywatel” – Quest „Śladami Żydów w Nasielsku”

Uczniowie klasy II pod  opieką  pani  dyrektor Danuty Białoruckiej i wychowawczyni Agnieszki Piechocińskiej wzięli udział w V edycji programu Młody Obywatel, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W tym roku program zajmuje się naszą najbliższą okolicą: tym, jak wygląda, czy jest przyjazna dla mieszkańców, czy umożliwia bezpieczne i ciekawe spędzanie wolnego czasu! W ramach programu uczniowie mogli wybrać jeden z trzech tematów:

  • „Lokalni architekci”,
  • „Z(a)maluj na lokalnie”,
  • „Rozegraj okolice”

Nasi uczniowie zdecydowali się na realizację projektu „Rozegraj okolicę”, w ramach którego stworzyli grę miejską w formie questu zatytułowaną „Nasielsk – miasto dwóch kultur „.

Dla każdego, kto lubi aktywnie poznawać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze proponujemy udział w naszym QUESTINGU – zabawie terenowej, polegającej na podążaniu do wyznaczonego celu nieoznakowaną ścieżką. Uczestnik zabawy ma do dyspozycji rymowany opis questu śladami Żydów w Nasielsku. Na trasie wykonuje zadania, zawarte w queście, które służą do rozwiązania finałowego hasła. Na końcu swojej drogi znajduje nagrodę w postaci ukrytej w skrzynce pieczęci. Czas przejścia: 50- 60 min.

Quest można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.lonasielsk.pl oraz strony Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Życzymy udanej zabawy!

Link do questu: Quest ZSO Nasielsk