Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi

17Dnia 16 października 2015 roku dziewczęta zarówno z Gimnazjum jak i Liceum, uczestniczyły w spotkaniu prowadzonym przez przedstawicielki Centrum Onkologii z Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Podstawowym celem profilaktyki jest zmniejszenie zachorowalności na raka piersi, podniesienie świadomości oraz zaznajomienie z czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowalności. Dziewczęta słuchały z zaciekawieniem, dowiedziały się kiedy oraz jak należy wykonać samobadanie piersi. Ciekawostką było to, iż rak piersi może dotyczyć także przedstawicielów płci męskiej.