PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 06.11.2018 r. odbyła się próbna ewakuacja przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów oraz pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Po usłyszeniu sygnału alarmowego o 10.07 – nauczyciele, pracownicy szkoły wraz z uczniami udali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Bardzo serdecznie dziękujemy OSP Nasielsk oraz Policji Nasielsk za współpracę. Koordynatorem ewakuacji była Ewa Żołnierzak-Gwiazda.