Obchody 44. rocznicy śmierci Patrona Szkoły

W rocznicę śmierci Jarosława Iwaszkiewicza, który zmarł 2 marca 1980 roku, uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do miejsc związanych z Jego życiem i twórczością. Najpierw odwiedziliśmy Stawisko, które było nie tylko domem pisarza, ale także centrum życia kulturalnego. Tu przez 68 lat Jarosław Iwaszkiewicz mieszkał i tworzył, tu wychowywał dzieci, tu spotykał się ze znamienitymi artystami i ważnymi osobistościami, tu w czasie okupacji dawał schronienie ukrywającym się przed Niemcami Polakom i Żydom, tu w otaczającym willę parku pośród sosen zwanych muzami chodził na spacery… Po śmierci pisarza w 1980 roku – Stawisko – zgodnie z wolą pisarza wyrażoną w testamencie – stało się własnością państwa i przeznaczone zostało na muzeum. Wnętrze domu, pomimo upływu lat, zachowało swój pierwotny charakter. Oglądając cenne pamiątki, rękopisy, książki, obrazy i meble, ma się wrażenie, że gospodarze wyszli tylko na chwilę i zaraz powrócą. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy cmentarz w Brwinowie, by złożyć kwiaty i zapalić znicz na grobie Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.