Udział w projekcie „Młodzi głosują”

11Uczniowie klasy III gimnazjum już po raz drugi przystąpili do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Opiekunem projektu jest p. Agnieszka Piechocińska.

W okresie poprzedzającym wybory parlamentarne 2015 uczniowie przygotują i przeprowadzają działania edukacyjne na temat zasad oraz znaczenia udziału obywateli w demokratycznych wyborach.

W ramach akcji Młodzi głosują uczestnicy projektu przeprowadzą lokalną kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców Nasielska do uczestnictwa w wyborach oraz 19 października na terenie szkoły odbędą się prawybory do Parlamentu RP.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  1. dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,
  2. zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Więcej informacji na www.ceo.org.pl/pl/mlodzi lub przez polubienie strony Młodzi głosują na Facebook.