Innowacja pedagogiczna „Niecodziennik lekturowy”

„Jak się żenić, to się żenić”

Od września 2023 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Niecodziennik lekturowy”,
która ma na celu zachęcić uczniów do czytania obowiązkowych lektur szkolnych poprzez wprowadzenie metod
i technik aktywizujących z elementami zabawowymi i nowatorskimi. Po raz kolejny podjęte przez młodzież działania były kreatywne, pachnące nowością i z korzyścią dla przyszłych maturzystów. 20 listopada w 123. rocznicę najsłynniejszego w literaturze polskiej wesela inteligenta z chłopką w Bronowicach uczniowie klasy III zaprezentowali efekty swoich zmagań z dramatem Stanisława Wyspiańskiego.