Zdalne nauczanie

Konsultacje

Informujemy, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku będzie możliwość uczestniczenia w konsultacji na terenie szkoły dla uczniów. Przed uzgodnieniem terminu konsultacji z nauczycielem przedmiotu rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i podpisania stosownych oświadczeń.