Wizyta grupy turystyczno-obronnej w Zegrzu

W dniu 6 lutego 2015 r. klasa II LO -grupa turystyczno-obronna uczestniczyła w uroczystości przysięgi wojskowej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Uroczystość ta miała charakter odświętny: przysięga, defilada wojska i pojazdów zmechanizowanych należących do Batalionu Zabezpieczenia. Temu wszystkiemu towarzyszyła orkiestra. Po głównej oficjalnej uroczystości mieliśmy okazję zwiedzić Salę Tradycji, gdzie mieści się sprzęt łącznościowy. Następnie udaliśmy się na gorącą grochówkę i herbatę. Ostatnią atrakcją była możliwość dokładnego zobaczenia pojazdów zmechanizowanych i zrobienia kilku zdjęć.

Iza Pietrzak-II LO