Warsztaty Chemiczne

27 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku odbył się „Dzień Chemiczny”. W tym dniu gościliśmy  dwóch pracowników Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia pana mgr Łukasza Spornego i pana mgr Piotra Wróblewskiego.
Centrum Chemii w Małej Skali to placówka działająca przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Jest to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii.


Liczna grupa uczniów naszej szkoły brała udział w warsztatach chemicznych, których celem było:
• nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym – dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu,
• połączenie teorii z praktyką (doświadczeniem chemicznym),
• nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków),
• zwiększenie zdolności manipulacyjnych,
• nauka przez zabawę.
Ponieważ zajęcia zgodne były z obowiązującą podstawą programową, prowadzący nawiązywali do treści niezbędnych w realizacji podstawy.
Na zakończenie dnia odbył się pokaz efektownych doświadczeń.
Dzień ten dostarczył uczniom naszej szkoły wiele niezapomnianych wrażeń.
Organizatorem „Dnia Chemicznego” była pani Agnieszka Wiśniewska.