Szkolenie dla młodzieży „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza”

W dniu 13 kwietnia 2015 roku pani M. Łaciak oraz trzy uczennice II LO (Klaudia Balukiewicz, Eliza Banulska i Klaudia Olbryś) uczestniczyły w szkoleniu pt. Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza. Organizatorami konferencji byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora oraz Academia Europaea Sarbieviana. Przedsięwzięcie wpisało się w obchody XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” przygotowywanych pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Biskupa Płockiego. Jako cel spotkania organizatorzy postawili sobie kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości regionalnej. Uczestnicy wysłuchali kilku bardzo ciekawych referatów dotyczących dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pana Waldemara Zubka na temat walk niepodległościowych na Mazowszu w XIX wieku i ich upamiętniania. Pan Waldemar opowiadał m. in. o pracy grupy rekonstrukcyjnej, których jest członkiem.

Inicjatywa podjęta przez organizatorów okazała się trafna. Czekamy na kolejne spotkania dotyczące kultury Mazowsza.

Uczennice klasy II LO oraz opiekun pani
Małgorzata Łaciak