Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 18 listopada 2015r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

To wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszych i najpracowitszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych już po raz drugi otrzymał Kamil, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. Stypendium uzdolnionym uczniom wręczały: Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mieczysława Nowotniak Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy.

Rodzicom Kamila składamy serdeczne gratulacje, a Kamilowi składamy wyrazy głębokiego uznania i życzymy dalszych sukcesów.

1-9157 1-9162