Strajk

Drodzy Rodzice,

            W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, który zaplanowany jest od dnia 8 kwietnia 2019 r., uprzejmie informuję, iż na czas strajku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w ograniczonym zakresie.

            Mimo przystąpienia nauczycieli do strajku Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku zapewni uczniom opiekę zgodnie z planem pracy szkoły oraz zgodnie                 z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

            Jeżeli w wyniku negocjacji ZNP zrezygnuje ze strajku, zajęcia od dnia 8 kwietnia 2019 r. będą odbywały się zgodnie z planem.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Łaciak