PROJEKT POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA NASIELSKA 

Zbrodnia katyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu. Dla uczczenia 22 tysięcy Polaków skrycie zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku przez sześć tygodni zdalnej nauki brali udział w projekcie edukacyjnym „Katyń 1940. Pamięć Wciąż Żywa”, który został objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego. Zgromadzoną wiedzę młodzież opracowała w formie albumów i prezentacji multimedialnych, uwzględniając w swoich pracach biografię kpt Stefana Żbikowskiego – nauczyciela z Nasielska, jeńca obozu kozielskiego zastrzelonego w Katyniu. 13 kwietnia 2021 roku, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, tegoroczni maturzyści nagrali audycję dźwiękową zmontowaną przez Stanisława Budnika, a wszyscy uczniowie szkoły odbyli wirtualną wycieczkę po Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.  

Od 13 do 29 kwietnia w auli szkoły powstawała niezwykła wystawa, którą tworzyli sami uczniowie, umieszczając na niej swoje prace plastyczne i cenne eksponaty z prywatnych zbiorów (m.in. przedwojenny mundur kapitana 13. Pułku Piechoty z Pułtuska, ordery Virtuti Militari i Krzyż Walecznych). 

30 kwietnia jury konkursowe w składzie: Pan Krzysztof Miller – Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Pani Izabela Mazińska – przedstawicielka Miejsko – Gminnej Biblioteki, Pan Dawid Domała reprezentujący Nasielski Ośrodek Kultury oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku Pani Małgorzata Łaciak dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych związanych tematycznie ze Zbrodnią Katyńską. Oto wyniki: 

RECYTACJA 

I miejsce – Karolina Wodyńska z klasy III  

II miejsce – Weronika Mokos z klasy III  

III miejsce – Weronika Kowalska z klasy II C  

                     Justyna Łuczak z klasy II AB 

                     Stanisław Budnik z klasy III  

                    Patrycja Wiśniewska z klasy II AB 

PRACA PLASTYCZNA (dowolna technika) 

I miejsce – Hanna Zielińska z klasy II AB  

II miejsce – Justyna Łuczak z klasy II AB 

III miejsce – Weronika Kowalska z klasy II C  

WYRÓŻNIENI: Julia Grzymkowska z klasy III 

                    Filip Margiel z klasy I 

                    Kamila Kulik z klasy I 

PREZENTACJA I miejsce równorzędne zajęły Julia Gortat i Klaudia Rembecka z klasy II C. 

W kategorii PIOSENKA bezapelacyjnie zwyciężyła Justyna Łuczak z klasy II AB. 

Łącznie w projekcie wzięło udział 32 uczniów. Laureaci konkursów otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Opiekun projektu: Agata Żbikowska  

 

Poniżej link do filmu: https://fb.watch/5hpMv77xfv/

Link do fotorelacji: https://www.facebook.com/LONasielsk/photos/pcb.1808511689323110/1808509499323329/