Program „Szkolny Klub Sportowy”

  Nasi uczniowie od lutego do grudnia 2017 uczestniczą programie, który ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży.  Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu także tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawę sprawności fizycznej, podniesienie  jakości życia,  walka z nadwagą i otyłością.  Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.