Piknik integracyjny świetlica w Świeszewie

Nasza młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w ramach zajęć z religii i wolontariatu uczestniczyła w pikniku integracyjnym ucząc się wrażliwości i troski o drugiego człowieka.
Ks Mariusz