Akcja żonkile


Prezentujemy podsumowanie Akcji Żonkile:
• Musiałem […] przezwyciężyć wewnętrzne opory i strachy, od których trudno było się uwolnić. […] Tym, którzy chcieli słuchać, dziękuję.”

• Słowa, które napisał ocalony z Zagłady Michał Głowiński w komentarzu do wspomnieniowej prozy pod tytułem „Czarne sezony”, przypominają o kluczowej roli pamięci dla ciągłości narracji, w której wszyscy żyjemy.
Więcej…

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (dotyczy realizacji projektu grantowego pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza  otrzymało 7 sztuk laptopów.

Podczas zdalnej nauki nasi uczniowie będą mogli wypożyczyć laptopy, podpisując stosowne dokumenty. 

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem użyczenia laptopów.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • klasa III LO godz.9:00 – sala nr 7 – wejście główne
  • klasa II C godz. 9:15 – sala nr 5 – wejście główne
  • klasa II A/B godz. 9:30 – aula – wejście od strony boiska
  • klasa I LO godz. 9:45 – sala nr 10 – wejście od strony boiska

Ze względu na panującą w kraju sytuację uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego będzie miała skromniejszy charakter niż zwykle.

Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły.

Na teren szkoły zapraszamy tylko naszych uczniów.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 roku uzyskacie na spotkaniu z Dyrekcją oraz wychowawcą klasy.

Serdecznie zapraszamy.