O Nasielsku okiem antropologa – spotkanie z dr hab. Marcinem Lisieckim.

Dnia 16 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładzie pt. „Co wiesz o swoim mieście? O Nasielsku okiem antropologa.” Prelekcję wygłosił pan Marcin Lisiecki, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku a obecnie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wykład był bardzo ciekawy, uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się i co bada antropologia kulturowa. Usłyszeli o dwóch wybitnych Polakach, których badania miały ogromny wpływ na rozwój światowej antropologii. Mowa o Bronisławie Malinowskim i Bronisławie Piłsudskim (starszym bracie Józefa Piłsudskiego). W dalszej części wykładu nasz gość opowiedział na jakich cechach skupia się antropologia zajmując się badaniem, poznawaniem miasta czyli jego historią, topografią, układem przestrzennym, znajomością specyficznych, ważnych miejsc czy rozmieszczenia mieszkańców. Było również wiele ciekawostek o naszym mieście np. gwara czy kulinaria charakterystyczne dla Nasielska i północnego Mazowsza. Bardzo cieszy nas fakt, iż pan Marcin wyraził chęć ponownego odwiedzenia naszej szkoły z kolejnym ciekawym wykładem.