„Nie wszystko złoto, co się świeci – schizofrenia kontra uzależnienia”

Za sprawą Pani Jolanty Budziszewskiej-Rogalskiej, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w naszym Liceum odbyło się spotkanie z pisarką Anną Kasiuk oraz wydawcą Anną Nowicką-Balą. Skupiło się ono wokół zagadnienia: „Nie wszystko złoto, co się świeci – schizofrenia kontra uzależnienia”. Prowadzące poruszały wiele tematów, przede wszystkim przypomniały wszystkim jak ważny w naszym życiu jest drugi człowiek, ile dobrego możemy uczynić, wykonując drobne gesty, takie chociażby jak uśmiech. Uczniowie mieli również możliwość usłyszeć na czym polega praca wydawcy i jaką drogę musi pokonać pisarz, zanim „stworzy” książkę.