Muzeum Ziemi Nasielskiej

Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku pamięta o lokalnych bohaterach i osobach zasłużonych. Przed zbliżającym się świętem zmarłych należy szczególnie pielęgnować pamięć o ważnych osobach dla lokalnej społeczności i uczyć młodzież szacunku dla życia i dokonań bohaterów.

25.10.2019r., w ostatni piątek przed 1 listopada, liceum włączyło się w akcję MEN #SzkolaPamięta .
W ramach tej akcji uczniowie odwiedzili zabytkową Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku oraz mieszczące się przy bibliotece Muzeum Ziemi Nasielskiej. Młodzież miała okazję wysłuchać krótkiej lekcji na temat historii Nasielska, którą w sposób barwny i ciekawy przedstawił dyrektor placówki dr Stanisław Tyc. Po wykładzie uczniowie udali się do czytelni, gdzie pani Iza Mazińska przedstawiła młodzieży historię książki.
Następnie uczestnicy wydarzenia odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zagłębili ich historię. Uczniowie zapalili znicze przy pomnikach upamiętniających ważne wydarzenia lub postaci historyczne.
Młodzież nie zapomniała również o zmarłych nauczycielach naszego liceum oraz o osobach zasłużonych i cenionych w Nasielsku. Uczniowie zapalili symboliczne światełko na grobach pedagogów oraz bohaterów. Przed powrotem do szkoły udało się również uprzątnąć kilka grobów, w tym m.in. pochowanego na nasielskim cmentarzu syberyjskiego zesłańca i jego żony.
Akcja z pewnością poszerzyła wiedzę na temat historii dziedzictwa regionu.