MŁODZI GŁOSUJĄ

W marcu uczniowie klasy II gimnazjum razem z wychowawczynią p. Agnieszką Piechocińską przystąpili do programu „Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej.W ramach akcji Młodzi głosują grupa projektowa przygotuje i przeprowadzi w ZSO działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:
•prowadzi lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, tj. debatę, warsztaty, kampanie informacyjne;
•zorganizuje w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.


Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym. Organizując w ZSO młodzieżowe wybory, uczniowie poznają ich zasady i znacznie, również podejmują ważną aktywność obywatelską.
Z tego powodu w naszej szkole – 30 kwietnia, odbędą się wybory na Prezydenta RP. Wszystkich uczniów zapraszamy do głosowania!!!
Więcej informacji na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: www.mlodzi.ceo.org.pl oraz: facebook.com/mlodziglosuja

Uczennica klasy II G

Natalia Majewska