KONKURS WIEDZY O NIEMCZECH

4 XII 2017r. odbył się szkolny konkurs na temat wiedzy o Niemczech. Konkurs miał formę testu pisemnego składającego się z 30 pytań zamkniętych w języku polskim i był skierowany do uczniów gimnazjum. Do testu przystąpiło 10 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie i rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Dwoje uczniów z klasy 3 gimnazjum zajęło równocześnie pierwsze miejsce. Dwie uczennice zajęły drugie miejsce, trzecie miejsce uzyskała uczennica klasy drugiej. Organizatorem konkursu był nauczyciel języka niemieckiego – sorka Elwira Przybysz. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.