Konkurs Eko-Planeta

Serdecznie gratulujemy uczniom Juli Janeckiej oraz Macinowi Dełęgowskiemu, którzy otrzymali dyplomy uznania. Ideą Konkursu było:
–         upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,
–         aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć,
–         poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.