„Jarosie pod Picadorem” czyli imieniny u Iwaszkiewicza

7 czerwca cała społeczność szkolna bawiła się pod Picadorem na imieninach naszego patrona. W tym dniu przenieśliśmy się w szalone lata dwudzieste i lata trzydzieste XX wieku do najbardziej znanej wówczas warszawskiej kawiarni literackiej, w której królowali skamandryci, wśród nich Jarosław Iwaszkiewicz. I tak w atmosferze świetnej zabawy młodzież szerzej poznała dorobek literacki i biografię patrona szkoły. Uczniowie z Iwaszka już po raz kolejny udowodnili, że pandemia i okres zdalnej nauki nie zaprzepaściły ich szansy na rozwój. Wprost przeciwnie, okazało się, że drzemie w nich ogromny potencjał, a trudne sytuacje wyzwalają kreatywność, mobilizują do samodzielnego zdobywania wiedzy i pobudzają ambicje. „Jarosie pod Picadorem” to jeden z elementów realizowanego od 16 maja projektu edukacyjnego poświęconego patronowi szkoły. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 22 czerwca.
Organizatorzy: Małgorzata Łaciak, Agnieszka Piechocińska, Ewa Tylińska i Agata Żbikowska