Dzień Nauczyciela

„Czasami ten kto zadaje pytanie zostaje wyśmiany na 5 minut, ale ten kto w ogóle nie pyta, jest wiecznym głupcem.”    Tom J. Connelly

313 października uczniowie III Liceum w sposób humorystyczny oraz III Gimnazjum poprzez śpiew mieli okazję podziękować nauczycielom za trud włożony w wychowywanie i kształtowanie młodych pokoleń. Pieczę nad całością sprawowali: sorka A.Wyrwich-Kosela oraz sor F.Laskowski. Nagrodzonym Nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Serdeczne gratulacje składamy sorce Małgorzacie Łaciak, która za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała nagrodę z rąk Starosty Nowodworskiego – pani Magdaleny Biernackiej.