Dni Dawcy Szpiku

W naszej szkole w dniu 20 marca miała miejsce akcja związana z zachęceniem uczniów i nauczycieli oraz mieszkańców naszego miasta do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Akcja była zainicjowana przez władze gminy przy współudziale nasielskich szkół średnich. Najpierw była prelekcja a potem indywidualne rozmowy i składanie deklaracji.