DEBATA MŁODZIEŻY

Młodzi debatują
W piątek, w naszej szkole w ramach realizacji programu „Młodzi Głosują”, uczniowie klas II liceum i gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Piechocińskiej przygotowali debatę oksfordzką „Prezydent powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe”.
Głównym celem spotkania było umożliwienie młodym ludziom podjęcia dyskusji na temat wyborów prezydenckich. Młodzież miała okazję podzielić się swoimi opiniami z uczestniczącymi w debacie nauczycielami historii i wiedzy o społeczeństwie. Ogromną zaletą spotkania okazała się również szansa na usystematyzowanie wiedzy na temat uprawnień i pozycji prezydenta w systemie RP oraz zasad jego wyboru.


Debata przebiegała w przyjaznej atmosferze i cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Udowodniła, iż młodzi ludzie chętnie uczestniczą w życiu politycznym Polski i przejawiają aktywność wyborczą. Po zakończonej debacie publiczność została poproszona o zabranie miejsca na widowni w zależności od tego, która teza została uzasadniona w bardziej przekonujący sposób. Zdecydowana większość słuchaczy opowiedziała się na „nie” czyli była przeciwna wyborowi Prezydenta RP przez Zgromadzenie Narodowe.
Dziękujemy uczniom klasy II liceum zaangażowanym w organizację debaty
Maciej Piechociński II G