Akcja żonkile


Prezentujemy podsumowanie Akcji Żonkile:
• Musiałem […] przezwyciężyć wewnętrzne opory i strachy, od których trudno było się uwolnić. […] Tym, którzy chcieli słuchać, dziękuję.”

• Słowa, które napisał ocalony z Zagłady Michał Głowiński w komentarzu do wspomnieniowej prozy pod tytułem „Czarne sezony”, przypominają o kluczowej roli pamięci dla ciągłości narracji, w której wszyscy żyjemy.

• Funkcją pamięci staje się powrót do wydarzeń minionych, spojrzenie na nie poprzez perspektywę czasu teraźniejszego.
• Akcja „Żonkile” szczególnie unaocznia ten wysiłek.
• Łączy w związku z czasem i ponad czasem pokolenia tych, którzy nie godzą się na obojętność, niewiedzę, niepamięć.
• Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.
Prezentacja dokumentuje (w tym roku – wirtualny) udział społeczności Iwaszkiewicza w kolejnej edycji tego przedsięwzięcia.
Wspólnie oglądaliśmy filmy, których linki wstawiamy poniżej:


Akcja pod kierunkiem nauczyciela historii sorki Ewy Tylińskiej.

Zachęcamy do obejrzenia na naszym szkolnym FB: https://fb.watch/5hoj4N_ZZS/