Akcja sprzątanie świata pod hasłem- „myślę, więc nie śmiecę”

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku to już 28 finał tej akcji w Polsce a tegoroczne hasło to „Myślę, więc nie śmiecę”.
Dnia 24 września 2021r. również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku przystąpili do tej akcji. W ramach lekcji wychowania fizycznego licealiści wraz z nauczycielem wyposażeni w worki do segregacji śmieci i rękawiczki posprzątali teren szkolny i przyszkolny.
p. Anna S.