W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (dotyczy realizacji projektu grantowego pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza  otrzymało 7 sztuk laptopów.

Podczas zdalnej nauki nasi uczniowie będą mogli wypożyczyć laptopy, podpisując stosowne dokumenty. 

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem użyczenia laptopów.