Szkolenie dla młodzieży „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza”

W dniu 13 kwietnia 2015 roku pani M. Łaciak oraz trzy uczennice II LO (Klaudia Balukiewicz, Eliza Banulska i Klaudia Olbryś) uczestniczyły w szkoleniu pt. Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza. Organizatorami konferencji byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora oraz Academia Europaea Sarbieviana. Przedsięwzięcie wpisało się w obchody XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” przygotowywanych pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Biskupa Płockiego. Jako cel spotkania organizatorzy postawili sobie kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości regionalnej. Uczestnicy wysłuchali kilku bardzo ciekawych referatów dotyczących dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pana Waldemara Zubka na temat walk niepodległościowych na Mazowszu w XIX wieku i ich upamiętniania. Pan Waldemar opowiadał m. in. o pracy grupy rekonstrukcyjnej, których jest członkiem.

Inicjatywa podjęta przez organizatorów okazała się trafna. Czekamy na kolejne spotkania dotyczące kultury Mazowsza.

Uczennice klasy II LO oraz opiekun pani
Małgorzata Łaciak

Komentarze są wyłączone.