„Spotkanie z Iwaszkiewiczem”

Od września 2018 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku realizuje projekt edukacyjny pt. „Pozytywnie zakręceni z Iwaszkiewiczem” – działania edukacyjne i integracyjne dla młodzieży mające na celu poznanie „lokalnej ojczyzny”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu młodzieży do niecodziennych form przekazywania wiedzy i sposobu spędzania wolnego czasu. Nasze działania ukierunkowane są na wzrost świadomości na temat możliwości wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie wiedzy o własnym regionie, kształcenie umiejętności badawczych i twórczych, pozyskiwania wsparcia społecznego.
Działania podejmowane przez Liceum mają także na celu ugruntowanie pozycji „Iwaszkiewicza” wśród społeczności lokalnej oraz zachęcenie młodzieży i ich rodziców do współpracy ze szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Jako szkoła chcemy pokazać jak ważny w życiu młodego człowieka jest patriotyzm i lokalna tradycja, którą warto kontynuować. Projekt zyskał patronaty: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Starosty nowodworskiego, burmistrza Nasielska.
Celem spotkania, które odbyło się 28 września 2018 było poznanie i wzajemna integracja uczestników projektu oraz przedstawienie szczegółowych zasad i harmonogramu projektu. Adresatami spotkania byli uczniowie klas VIII SP i III gimnazjum wraz z opiekunami, przedstawiciele szkół partnerskich, lokalnych instytucji oraz zaproszeni goście. Każda szkoła biorąca udział w projekcje wytypowała minimum 5 uczniów wraz z opiekunem. Zadaniem drużyn było przedstawienie członków drużyny oraz szkoły, którą reprezentują. Forma prezentacji była dowolna 🙂 Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole w Winnicy oraz Naszym gimnazjalistom za udział w projekcie. Serdecznie dziękujemy tym zaproszonym gościom, którzy znaleźli dla Nas czas i przybyli na spotkanie 🙂

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments