Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca –  Małgorzata Łuczak

Skarbnik – Ewa Nowosielska

Sekretarz – Monika Kulik

Numer konta bankowego, na który mogą Państwo wpłacać dobrowolną składkę

 Bank Spółdzielczy w Nasielsku  42 8226 0008 0000 0130 2000 0001

Z góry dziękujemy za wpłaty.