Profil – humanistyczno-dziennikarski

 
Spotkanie z Poezją Jarosława Iwaszkiewicza
"Żyć nie umierać"
„Żyć nie umierać”