Akcja sprzątanie świata pod hasłem- „myślę, więc nie śmiecę”

24 września
2021

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Czytaj dalej Akcja sprzątanie świata pod hasłem- „myślę, więc nie śmiecę”

23 września
2021