Oferta edukacyjna liceum

Klasa I LO A:

Grupa A – turystyczno-obronna:

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja cywilno – obronna z elementami ratownictwa medycznego

 

Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy zainteresowani są zarówno kierunkami przyrodniczymi, jaki i humanistycznymi oraz planują podjąć studia związane z pracą w policji, służbach więziennych oraz ratowniczych.

Ukończenie klasy daje szerokie możliwości w przyszłym wyborze kierunków studiów:

 • – geodezja, kartografia, biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia, turystyka
 • – bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, służby specjalne i policyjne
 • – administracja, zarządzanie, ekonomia
 • – zootechnika, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka

 

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz edukacji cywilno -obronnej przybliżające specyfikę służb mundurowych.

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służ mundurowych, władz samorządowych, agencji ochrony mienia i policji. Szkoła na stałe współpracuje z jednostką wojskową w Kazuniu oraz uczestniczy w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy oraz udziału w obozie przetrwania.

 

Grupa B – medialno-artystyczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • warsztaty dziennikarskie
 • zajęcia artystyczne: teatralno-aktorskie, zajęcia filmowe

 

Klasa ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich i artystycznych. Daje szerokie możliwości uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów. Doskonali umiejętności językowe uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Szczególnie polecana przyszłym studentom dziennikarstwa, filologii polskiej, filologii angielskiej, animacji kultury, pedagogiki, prawa, teatrologii, aktorstwa, kulturoznawstwa.

W trakcie kształcenia przewidywane są warsztaty dziennikarskie, artystyczne, teatralne, autoprezentacji i prawa prasowego. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nabywają niezbędnych w zawodzie dziennikarza umiejętności interpersonalnych oraz redagowania artykułów prasowych. Ponadto odbywać się będą wycieczki przedmiotowe do redakcji medialnych, spotkania z dziennikarzami, z władzami samorządowymi oraz realizacja ogólnopolskich projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie klasy medialno-artystycznej współtworzą szkolną gazetkę „Gang Iwaszkiewicza” i prowadzą szkolny radiowęzeł.

Klasa I LO B:

Grupa A – farmaceutyczno-medyczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy ratownictwa medycznego
 • język angielski w medycynie

 

Klasa utworzona dla tych, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i językiem angielskim. Szczególnie polecana przyszłym studentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, psychologii, resocjalizacji, kosmetologii i fizjoterapii.

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, warsztaty biologiczno-chemiczne w Centrum Nauki Kopernik oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia uzupełniające obejmują naukę języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych, a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej.

Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolnej drużynie medycznej oraz dzielenia się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, imprezach lokalnych.

Ponadto planowane są wycieczki do placówek naukowo – badawczych oraz uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, a także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich. Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy.

Grupa B – ekonomiczno-politechniczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • ekonomia w praktyce
 • warsztaty informatyczne

 

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten kierunek ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i ekonomicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość doskonalenia umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.

Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: matematyka, mechanika, budowa maszyn, elektromechanika, mechatronika, architektura, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, administracja i inne.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia uzupełniające obejmujące:

 •  podstawy rysunku technicznego,
 •  podstawy projektowania graficznego – tworzenie plakatów, ulotek reklamowych, wizytówek,
 •  tworzenie stron www
 •  podstawy działalności gospodarczej- gry symulacyjne,
 •  współpracę z bankami – spotkania, wycieczki, prelekcje
 •   zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu matematyki