Oferta edukacyjna liceum

Klasa IA - turystyczno-obronna
Klasa IB - humanistyczno-dziennikarska