Konsultacje

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku będzie możliwość uczestniczenia w konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy maturalnej i od 1.06.2020 r. za zgodą rodziców  konsultacji dla uczniów klas I C, I AB oraz II LO.

 Przed uzgodnieniem terminu konsultacji z nauczycielem przedmiotu rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i podpisania stosownych oświadczeń.

Oświadczenie dla rodziców

Procedury konsultacji

Procedury obsługi czytelników

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 Informujemy również, że będzie kontynuowane zdalne nauczanie.