Grono Pedagogiczne

grono

 • mgr Danuta Białorucka – dyrektor szkoły, historia, muzyka, zajęcia artystyczne
 • mgr Małgorzata Łaciak – język polski, wiedza o kulturze, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, warsztaty dziennikarskie
 • mgr Ewa Żołnierzak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne
 • mgr Agnieszka Piechocińska – geografia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Magdalena Janiszewska – matematyka, informatyka, fizyka, przyroda
 • mgr Elżbieta Fabisiak-Rudnicka – język angielski
 • mgr Małgorzata Marciniak – język rosyjski
 • mgr Milena Kamińska – chemia, przyroda
 • mgr Zofia Truszkowska – biologia, przyroda
 • mgr Fryderyk Laskowski – matematyka
 • mgr Agnieszka Wyrwich-Kosela – język polski, warsztaty dziennikarskie
 • mgr Iza Kraszewska – zajęcia biblioteczne
 • mgr Aneta Kopańska – wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anita Smolińska – język angielski
 • mgr Maciej Renkiewicz – W-F
 • mgr Krzysztof Zakrzewski – historia, język angielski
 • mgr Izabela Zakrzewska  – język niemiecki
 • mgr Anna  Kordulewska – religia
 • mgr Justyna Kucińska – psycholog szkolny
 • mgr Agnieszka Tylewski – pedagog szkolny