Grono Pedagogiczne

grono

 • mgr Danuta Białorucka – dyrektor szkoły, historia, muzyka, zajęcia artystyczne
 • mgr Fryderyk Laskowski – matematyka
 • mgr Agnieszka Wyrwich-Kosela – język polski, warsztaty dziennikarskie
 • mgr Małgorzata Łaciak – język polski, wiedza o kulturze, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, warsztaty dziennikarskie
 • mgr Magdalena Janiszewska – matematyka, informatyka
 • mgr Elżbieta Fabisiak-Rudnicka – język angielski
 • mgr Małgorzata Marciniak – język rosyjski
 • mgr Agnieszka Piechocińska – geografia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Agnieszka Wiśniewska – chemia, przyroda
 • mgr Zofia Truszkowska – biologia, przyroda
 • mgr Joanna Maluchnik – fizyka, przyroda
 • mgr Ewa Żołnierzak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne
 • mgr Iza Kraszewska – zajęcia biblioteczne
 • mgr Aneta Kopańska – wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anita Smolińska – język angielski
 • mgr Maciej Renkiewicz – W-F
 • mgr Ewa Tylińska – historia
 • mgr Katarzyna Zalewska – język niemiecki
 • mgr Anna  Kordulewska – religia
 • mgr Beata Kowalska – język angielski
 • mgr Karolina Świgoniak – Suwińska – psycholog szkolny
 • mgr Ewa Jóźwiak – Modzelewska – pedagog szkolny