Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława IwaszkiewiczaOferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w roku szkolnym 2015/2016


Klasa I LO A:

grupa a: turystyczno-obronna

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - biologia
 • - wiedza o społeczeństwie

przedmioty uzupełniające:

 • - edukacja cywilno - obronna z elementami ratownictwa medycznego

Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy zainteresowani są zarówno kierunkami przyrodniczymi, jaki i humanistycznymi oraz planują podjąć studia związane z pracą w policji, służbach więziennych oraz ratowniczych.

Ukończenie klasy daje szerokie możliwości w przyszłym wyborze kierunków studiów:

 • - geodezja, kartografia, biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia, turystyka
 • - bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, służby specjalne i policyjne
 • - administracja, zarządzanie, ekonomia
 • - zootechnika, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz edukacji cywilno -obronnej przybliżające specyfikę służb mundurowych.

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służ mundurowych, władz samorządowych, agencji ochrony mienia i policji. Szkoła na stałe współpracuje z jednostką wojskową w Kazuniu oraz uczestniczy w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy oraz udziału w obozie przetrwania.

grupa b: medialno-artystyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - język polski
 • - język angielski
 • - wiedza o społeczeństwie

przedmioty uzupełniające:

 • - warsztaty dziennikarskie
 • - zajęcia artystyczne: teatralno-aktorskie, zajęcia filmowe

Klasa ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich i artystycznych. Daje szerokie możliwości uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów. Doskonali umiejętności językowe uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Szczególnie polecana przyszłym studentom dziennikarstwa, filologii polskiej, filologii angielskiej, animacji kultury, pedagogiki, prawa, teatrologii, aktorstwa, kulturoznawstwa.

W trakcie kształcenia przewidywane są warsztaty dziennikarskie, artystyczne, teatralne, autoprezentacji i prawa prasowego. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nabywają niezbędnych w zawodzie dziennikarza umiejętności interpersonalnych oraz redagowania artykułów prasowych. Ponadto odbywać się będą wycieczki przedmiotowe do redakcji medialnych, spotkania z dziennikarzami, z władzami samorządowymi oraz realizacja ogólnopolskich projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie klasy medialno-artystycznej współtworzą szkolną gazetkę "Gang Iwaszkiewicza" i prowadzą szkolny radiowęzeł.

 

Klasa I LO B:

grupa a: farmaceutyczno-medyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - biologia
 • - chemia
 • - język angielski

przedmioty uzupełniające:

 • - elementy ratownictwa medycznego
 • - angielski w medycynie

Klasa utworzona dla tych, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i językiem angielskim. Szczególnie polecana przyszłym studentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, psychologii, resocjalizacji, kosmetologii i fizjoterapii.

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, warsztaty biologiczno-chemiczne w Centrum Nauki Kopernik oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia uzupełniające obejmują naukę języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych, a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej.

Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolnej drużynie medycznej oraz dzielenia się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, imprezach lokalnych.

Ponadto planowane są wycieczki do placówek naukowo - badawczych oraz uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, a także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich. Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy.

grupa b: ekonomiczno-politechniczna

przedmioty rozszerzone:

 • - matematyka
 • - geografia
 • - język angielski

przedmioty uzupełniające:

 • - ekonomia w praktyce
 • - warsztaty informatyczne

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten kierunek ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i ekonomicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość doskonalenia umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.

Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: matematyka, mechanika, budowa maszyn, elektromechanika, mechatronika, architektura, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, administracja i inne.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia uzupełniające obejmujące:

 • - podstawy rysunku technicznego,
 • - podstawy projektowania graficznego – tworzenie plakatów, ulotek reklamowych, wizytówek,
 • - tworzenie stron www
 • - podstawy działalności gospodarczej- gry symulacyjne,
 • - współpracę z bankami - spotkania, wycieczki, prelekcje
 • - zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu matematyki
 • - współpracę z wyższymi uczelniami: PWSZ w Ciechanowie
 • - realizację ogólnopolskich projektów proponowanych prze Centrum Edukacji Obywatelskiej, Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Giełdę Papierów Wartościowych.

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym


Klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim
oraz językiem niemieckim:


klasa ogólna

zajęcia uzupełniające (do wyboru):

 • - matematyka na wesoło
 • - zajęcia teatralno-wokalne
 • - warsztaty dziennikarskie
 • - klub przyrodnika

Klasa ogólna z dodatkową liczbą godzin z języka angielskiego i niemieckiego, oparta na innowacji pedagogicznej "Języki obce?- Już nie obce!". Przeznaczona jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z rozszerzonymi językami obcymi w liceum.

Uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje pasje i umiejętności językowe, biorąc udział w ciekawych projektach edukacyjnych, konkursach językowych i artystycznych w języku angielskim i niemieckim. Ponadto zaproponujemy uczniom udział w przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych w języku angielskim i niemieckim oraz wyjazdowych warsztatach językowych w ramach programu "Szkoła Liderów – Euroweek".

Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru zajęć uzupełniających rozwijających kreatywność i pasje twórcze uczniów, poprzez udział w wybranych przez ucznia warsztatach i realizację zewnętrznych projektów edukacyjnych.

Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych ludzi. To rewelacyjna zabawa pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie i konstruktywne spojrzenie na świat.


Aktualności:


rekrutacja

rekrutacja

   Rejestracja (zakładanie kont) w systemie elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 16:00

na STRONIE INTERNETOWEJ SYSTEMU pod adresem: www.warszawa.edu.com.pl

Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego (dowolna liczba oddziałów).

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, po przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

W systemie elektronicznym znajduje się szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
– liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach
– ewentualne wymagania dotyczące minimalnej oraz maksymalnej ilości punktów
decydujących o zakwalifikowaniu się do danego oddziału
– ilość miejsc w danym oddziale
– informację o charakterystyce danego oddziału, przedmiotach nauczanych
programem rozszerzonym, itp.

Szczegółowy harmonogram działań gimnazjalisty znajdziesz tutaj

 

 

W piątek 15 kwietnia uczniowie klas maturalnych z naszej szkoły udali się na wycieczkę do Częstochowy, aby zawierzyć Matce Boskiej swoje intencje związane z wyborem drogi życiowej i pomyślnym zdaniem egzaminów maturalnych.  Została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich maturzystów oraz wychowawców. Nad całością czuwała  wychowawczyni – sorka Ewa Żołnierzak oraz katechetka Anna Kordulewska. Była to ostatnia wycieczka 3Lo w tej szkole, następna wycieczka nazywa się „życiem”. Z całego serca życzymy uczniom by realizowali swoje cele, zdali maturę i dostali się na wymarzone kierunki studiów.

DSC_0082

DSC_0083

DSC_0084

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0091

DSC_00912

12919726_564573647050260_7597168815491842275_n

Wpłaty należy uiszczać na podane konto bankowe lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do 27 maja 2016 roku. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Palladium. Szczegóły pod numerem telefonu 236912313.

Program uroczystości Zjazdu Absolwentów

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/04/zjazd-1024x676.jpg
 

Wiosenalia 2016

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu wszystkie lekcje były skrócone, a czas który pozostał był przeznaczony na Wiosenalia. Jak co roku chętni uczniowie przebierali się, teraz był to motyw wiosenny. Zostały również zorganizowane różnego …

 

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/03/giełda.jpg

Delegacja uczniów z Naszej szkoły dnia 18 marca 2016 r. uczestniczyła w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku można było dowiedzieć się czegoś więcej o Nas. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Naszej szkoły.  

 

Wizyta w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka

W dniu 14 marca 2016r. profil turystyczno-obronny klasy II i III LO, wybrał się na wycieczkę do Aresztu Śledczego, znajdującego się w Warszawie-Białołęce przy ulicy Ciupagi 1. Opiekunami byli sorka Ewa Żołnierzak, i sor Fryderyk Laskowski. Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce …

 

NASZA ODPOWIEDŹ NA ARTYKUŁY W PRASIE LOKALNEJ !!!

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/03/W-sprawie-664x1024.png
 

Spotkanie z przedstawicielami PWSZ w Ciechanowie

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/03/960x260-pwsz_15.png

    Dnia 10 marca 2016 roku, uczniowie klasy III LO uczestniczyli w spotkaniu  w przedstawicielami Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Już niedługo uczniowie będą musieli zadecydować gdzie pójść na studia.  Maturzyści zostali zapoznani  z ofertą edukacyjną placówki, która oprócz …

 

Dni kulinarne II gimnazjum

3 marca odbył się kolejny dzień z cyklu dni kulinarne.   II gimnazjum pod opieką sora Fryderyka Laskowskiego przygotowała mnóstwo słodkości, które nie tylko wyglądem, ale także smakiem zachęcały nas do zakupu. Poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Z niecierpliwością czekamy …

 

Most – Czeska Stredni Odborna Skola Podnikatelska

W dniach od 28 lutego do 5 marca 5-osobowa grupa uczniów pod opieką Pani Dyrektor, była w kolejnym mieście realizując projekt Erasmus+. Tym razem było to miasto Most położone w Czechach. Gdy dotarliśmy na miejsce na dworcu czekały na nas …

 

UWAGA – IV ZJAZD ABSOLWENTÓW

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/02/ttt.jpg

Informujemy ,że w dniu 18 czerwca w naszej szkole odbędzie się IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Szczegóły zjazdu wkrótce.

 

Połowinki II gimnazjum

Dnia 29 stycznia 2016 roku odbyły się połowinki klasy II G. Opiekunami imprezy byli: wychowawca pan Fryderyk Laskowski, rodzice oraz pani dyrektor Danuta Białorucka. W DJ’a zabawił się Kacper Ćwik. Wszyscy uczniowie się bardzo dobrze bawili. Ciężko było nam się rozstać. …

 

Egzamin końcowy kursu samoobrony

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/03/samoobrona23.jpg

Dnia 23 stycznia 2016r. w siedzibie klubu sportowego Semiramida w Pułtusku odbył się egzamin końcowy z kursu samoobrony i pomocy przedmedycznej. Egzamin składał się z dwóch części: pierwszej, w której to egzaminowani musieli pokazać umiejętności nabyte podczas kursu i drugiej …

 

Konkurs z języka angielskiego

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/01/sheakspir.jpg
 

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny Opłata za Egzamin Maturalny dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu

 

STUDNIÓWKA 2016

  Studniówka, studniówka i już po studniówce ….. 16 stycznia 2016 roku, tegoroczni maturzyści mieli swój wieczór. Tego dnia uczniowie zadziwiali na każdym kroku. Począwszy od młodych, szarmanckich panów, którzy witając przybyłych gości, odprowadzali do stołów , kończąc na dopracowanym …

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/01/12465894_929455853798531_1160423174740320333_o-1024x576.jpg

W niedzielę 10 stycznia 2016r wolontariusze z naszej szkoły, pod opieką p. Agnieszki Piechocińskiej brali udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogółem zebrano 7802,31 PLN. Pani A.Piechocińskiej oraz  wszystkim Wolontariuszom serdecznie dziękujemy.

 

Próbne egzaminy maturalne

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2016/01/13.gif

W grudniu 2015 tegoroczni maturzyści pisali próbne egzaminy maturalne pod patronatem wydawnictwa „OPERON”. Od 8 stycznia nasi Licealiści zmagają się z próbnym egzaminem maturalnym,  tym razem pod patronatem wydawnictwa „NOWA ERA”. Trzecioklasistom życzymy lekkiego pióra, skupienia, niektórym szczęścia w trafianiu. …