Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w roku szkolnym 2015/2016


Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza


Klasa I LO A:

grupa a: turystyczno-obronna

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - biologia
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - edukacja cywilno - obronna z elementami ratownictwa medycznego


Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy zainteresowani są zarówno kierunkami przyrodniczymi, jaki i humanistycznymi oraz planują podjąć studia związane z pracą w policji, służbach więziennych oraz ratowniczych.

Ukończenie klasy daje szerokie możliwości w przyszłym wyborze kierunków studiów:

 • - geodezja, kartografia, biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia, turystyka
 • - bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, służby specjalne i policyjne
 • - administracja, zarządzanie, ekonomia
 • - zootechnika, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka


W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz edukacji cywilno -obronnej przybliżające specyfikę służb mundurowych.

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służ mundurowych, władz samorządowych, agencji ochrony mienia i policji. Szkoła na stałe współpracuje z jednostką wojskową w Kazuniu oraz uczestniczy w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy oraz udziału w obozie przetrwania.

grupa b: medialno-artystyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - język polski
 • - język angielski
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - warsztaty dziennikarskie
 • - zajęcia artystyczne: teatralno-aktorskie, zajęcia filmowe


Klasa ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich i artystycznych. Daje szerokie możliwości uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów. Doskonali umiejętności językowe uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Szczególnie polecana przyszłym studentom dziennikarstwa, filologii polskiej, filologii angielskiej, animacji kultury, pedagogiki, prawa, teatrologii, aktorstwa, kulturoznawstwa.

W trakcie kształcenia przewidywane są warsztaty dziennikarskie, artystyczne, teatralne, autoprezentacji i prawa prasowego. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nabywają niezbędnych w zawodzie dziennikarza umiejętności interpersonalnych oraz redagowania artykułów prasowych. Ponadto odbywać się będą wycieczki przedmiotowe do redakcji medialnych, spotkania z dziennikarzami, z władzami samorządowymi oraz realizacja ogólnopolskich projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie klasy medialno-artystycznej współtworzą szkolną gazetkę "Gang Iwaszkiewicza" i prowadzą szkolny radiowęzeł.

Klasa I LO B:

grupa a: farmaceutyczno-medyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - biologia
 • - chemia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - elementy ratownictwa medycznego
 • - angielski w medycynie


Klasa utworzona dla tych, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i językiem angielskim. Szczególnie polecana przyszłym studentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, psychologii, resocjalizacji, kosmetologii i fizjoterapii.

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, warsztaty biologiczno-chemiczne w Centrum Nauki Kopernik oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia uzupełniające obejmują naukę języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych, a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej.

Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolnej drużynie medycznej oraz dzielenia się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, imprezach lokalnych.

Ponadto planowane są wycieczki do placówek naukowo - badawczych oraz uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, a także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich. Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy.

grupa b: ekonomiczno-politechniczna

przedmioty rozszerzone:

 • - matematyka
 • - geografia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - ekonomia w praktyce
 • - warsztaty informatyczne


To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten kierunek ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i ekonomicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość doskonalenia umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.

Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: matematyka, mechanika, budowa maszyn, elektromechanika, mechatronika, architektura, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, administracja i inne.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia uzupełniające obejmujące:

 • - podstawy rysunku technicznego,
 • - podstawy projektowania graficznego – tworzenie plakatów, ulotek reklamowych, wizytówek,
 • - tworzenie stron www
 • - podstawy działalności gospodarczej- gry symulacyjne,
 • - współpracę z bankami - spotkania, wycieczki, prelekcje
 • - zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu matematyki
 • - współpracę z wyższymi uczelniami: PWSZ w Ciechanowie
 • - realizację ogólnopolskich projektów proponowanych prze Centrum Edukacji Obywatelskiej, Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Giełdę Papierów Wartościowych.

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym


Klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim
oraz językiem niemieckim:


klasa ogólna

zajęcia uzupełniające (do wyboru):

 • - matematyka na wesoło
 • - zajęcia teatralno-wokalne
 • - warsztaty dziennikarskie
 • - klub przyrodnika


Klasa ogólna z dodatkową liczbą godzin z języka angielskiego i niemieckiego, oparta na innowacji pedagogicznej "Języki obce?- Już nie obce!". Przeznaczona jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z rozszerzonymi językami obcymi w liceum.

Uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje pasje i umiejętności językowe, biorąc udział w ciekawych projektach edukacyjnych, konkursach językowych i artystycznych w języku angielskim i niemieckim. Ponadto zaproponujemy uczniom udział w przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych w języku angielskim i niemieckim oraz wyjazdowych warsztatach językowych w ramach programu "Szkoła Liderów – Euroweek".

Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru zajęć uzupełniających rozwijających kreatywność i pasje twórcze uczniów, poprzez udział w wybranych przez ucznia warsztatach i realizację zewnętrznych projektów edukacyjnych.

Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych ludzi. To rewelacyjna zabawa pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie i konstruktywne spojrzenie na świat.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć panią Marię Małanicz-Przybylską, pracownika Instytutu Antropologii i Etnologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Maria w I i II klasie LO oraz III G przeprowadziła warsztaty etnograficzne dotyczące roli tradycji w dzisiejszym świecie oraz tego, jak możemy dziś ją wykorzystać.
Każde spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich wspólnie wyjaśnialiśmy czym są i czym się zajmują etnologia i antropologia kultury. Dowiedzieliśmy się, że praca etnologa wymaga od niego zamieszkania wśród ludzi, których się bada. Pani Maria podkreśliła, że etnografia to nauka zajmująca się obserwacją kultur ludowych i grup etnicznych jako całości, natomiast antropologia kultury zajmuje się indywidualnym człowiekiem traktowanym jako twórca kultury. W drugiej części prowadząca wyświetliła fragmenty reklam, spotów wyborczych, teledysków wykorzystujących elementy tradycji. Uczestnicy warsztatów mogli wcielić się w rolę antropologów kultury i zbadać, w jaki sposób w prezentowanych materiałach zostało wykorzystane dziedzictwo kulturowe.
Zajęcia bardzo podobały się uczestnikom. Liczymy na to, że było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie tego rodzaju.

IMG_6129

IMG_6135

IMG_6142

IMG_6161

Ewa Sobiecka, klasa II LO

W dniu 24 kwietnia w Radomiu miły miejsce XVII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Do tych igrzysk zakwalifikowała się nasza uczennica Aleksandra Ujazda. Brała ona udział w indywidualnych biegach przełajowych na dystansie 1000 metrów. Na 60 uczestników biegu Ola zajęła 34 miejsce.

mms_20150424_135547

mms_20150424_135732

DSC_88621

mms_20150424_1357321

27 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku odbył się „Dzień Chemiczny”. W tym dniu gościliśmy  dwóch pracowników Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia pana mgr Łukasza Spornego i pana mgr Piotra Wróblewskiego.
Centrum Chemii w Małej Skali to placówka działająca przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Jest to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii.
Liczna grupa uczniów naszej szkoły brała udział w warsztatach chemicznych, których celem było:
• nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym – dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu,
• połączenie teorii z praktyką (doświadczeniem chemicznym),
• nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków),
• zwiększenie zdolności manipulacyjnych,
• nauka przez zabawę.
Ponieważ zajęcia zgodne były z obowiązującą podstawą programową, prowadzący nawiązywali do treści niezbędnych w realizacji podstawy.
Na zakończenie dnia odbył się pokaz efektownych doświadczeń.
Dzień ten dostarczył uczniom naszej szkoły wiele niezapomnianych wrażeń.
Organizatorem „Dnia Chemicznego” była pani Agnieszka Wiśniewska.

IMG_6009

IMG_5994

IMG_6071

IMG_6064

IMG_6081

IMG_6088

IMG_6101

IMG_6116

IMG_6119

W piątek 24 kwietnia bieżącego roku  trzyosobowa drużyna z Publicznego Gimnazjum przy LO w Nasielsku brała udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po licznych konkurencjach testowych i sprawnościowych uczniowie zdobyli II miejsce.

IMG_5862

IMG_5884

IMG_5867

IMG_5874

IMG_5889

IMG_5891

 

Uroczyste Zakończenie Klas Maturalnych

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”-Kohelet I tak oto nadszedł czas zakończenia nauki po trzyletnim, a u niektórych sześcioletnim, pobycie w szkole. Jedni przyjmują ten fakt z radością, inni z ulgą, jeszcze inni …

 

XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się eliminacje rejonowe XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Drużyna nasza składająca się z uczniów II LO z grupy turystyczno- obronnej zdobyła I miejsce. Tym samym zakwalifikowali …

 

Spotkanie z lokalnym dziennikarzem

W piątek 17 kwietnia uczniowie z grupy humanistyczno-dziennikarskiej mieli spotkanie z dziennikarzem lokalnej prasy panem Pawłem Kozłowskim. Pierwsze spotkanie miało za zadanie wtajemniczenie w profesję dziennikarską. Młodzież poznała czym jest notatka prasowa i czym jest dobry artykuł prasowy. Następne spotkania …

 

DEBATA MŁODZIEŻY

Młodzi debatują W piątek, w naszej szkole w ramach realizacji programu „Młodzi Głosują”, uczniowie klas II liceum i gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Piechocińskiej przygotowali debatę oksfordzką „Prezydent powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe”. Głównym celem spotkania było umożliwienie młodym …

 

MŁODZI GŁOSUJĄ

W marcu uczniowie klasy II gimnazjum razem z wychowawczynią p. Agnieszką Piechocińską przystąpili do programu „Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej.W ramach akcji Młodzi głosują grupa projektowa przygotuje i przeprowadzi w ZSO działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia …

 

Szkolenie dla młodzieży „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza”

W dniu 13 kwietnia 2015 roku pani M. Łaciak oraz trzy uczennice II LO (Klaudia Balukiewicz, Eliza Banulska i Klaudia Olbryś) uczestniczyły w szkoleniu pt. Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza. Organizatorami konferencji byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora …

 

Sejm Dzieci i Młodzieży 2015

Sejm Dzieci i Młodzieży to inicjatywa zapoczątkowana w 1994 r. Od tamtej pory Sejm zbiera się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Z uwagi na nasze duże zainteresowanie działaniami, które są podejmowane w Gminie Nasielsk, bez wahania zarejestrowałyśmy …

 

Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji im. Roberta Schumana

W dniu 26 marca gościliśmy u siebie wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana: Vasylinę Bas z Ukrainy i Elisabeth Fleck z Niemiec.  Wolontariuszki przygotowały zajęcia o tematyce związanej z upadkiem  muru berlińskiego. Młodzież licealna jak również gimnazjalna mogła poćwiczyć konwersację …

 

Dzień otwarty dla szkół podstawowych

W dniu 24 marca gościliśmy w naszej placówce uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Nauczyciele- wychowawcy, a przede wszystkim uczniowie, mogli obejrzeć szkołę, sale lekcyjne zapoznać się z ofertą edukacyjną Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym. Po zwiedzaniu szkoły uczniowie zostali …

 

Dni Dawcy Szpiku

W naszej szkole w dniu 20 marca miała miejsce akcja związana z zachęceniem uczniów i nauczycieli oraz mieszkańców naszego miasta do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Akcja była zainicjowana przez władze gminy przy współudziale nasielskich szkół średnich. Najpierw była …

 

Wiosenalia 2015

23 marca, jak co roku świętowaliśmy w szkole nadejście wiosny. Do szkoły uczniowie i nauczyciele przyszli przebrani ,wcieleni w postacie i stwory, które tydzień wcześniej wylosowali. Po lekcjach zgromadziliśmy się na Auli szkolnej, by wybrać najlepiej przebraną klasę, top-modelkę i …

 

Udział w programie „Cinema Drive” uczniów II G oraz II LO

W dniu 12 marca 2015 r. uczniowie klas II gimnazjum oraz II liceum pod opieką pani Agnieszki Piechocińskiej, pani Ewy Żołnierzak oraz pani Izy Kraszewskiej brali udział w warszawskim „Cinema Drive”, czyli programie profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Wycieczka licealistów do Muzeum Żydów Polskich

5 marca 2015 roku klasa I LO razem z panią Agnieszką Wyrwich-Koselą pojechała na wycieczkę do nowoczesnego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Uczniowie zwiedzili galerię oraz wzięli udział w warsztatach „Powrót do domu, którego nie ma” przybliżyły one życie …

 

Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt

W dniu 6 marca 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Nasze dziewczyny zdobyły II miejsce. A Oliwia Waśniewska z I LO została królem strzelców.

 

Nocny maraton filmowy dla gimnazjalistów ZSO

W naszej szkole jest bardzo wielu amatorów sztuki filmowej! W dniu 27 lutego 2015 roku w godzinach wieczornych odbył się maraton filmowy dla gimnazjalistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali filmowy poczęstunek w postaci popcornu, by umilić czas …

 

II miejsce dla LO w Nasielsku w Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2015/02/www.jpg

W dniu 24 lutego 2015 roku odbył się Turniej Piłki Koszykowej Chłopców pod patronatem starosty powiatu nowodworskiego pani Magdaleny Biernackiej. Chcemy pogratulować chłopcom z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza za zajęcie II miejsca w tym turnieju! Serdecznie gratulujemy i życzymy …