Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w roku szkolnym 2015/2016


Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza


Klasa I LO A:

grupa a: turystyczno-obronna

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - biologia
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - edukacja cywilno - obronna z elementami ratownictwa medycznego


Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy zainteresowani są zarówno kierunkami przyrodniczymi, jaki i humanistycznymi oraz planują podjąć studia związane z pracą w policji, służbach więziennych oraz ratowniczych.

Ukończenie klasy daje szerokie możliwości w przyszłym wyborze kierunków studiów:

 • - geodezja, kartografia, biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia, turystyka
 • - bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, służby specjalne i policyjne
 • - administracja, zarządzanie, ekonomia
 • - zootechnika, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka


W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz edukacji cywilno -obronnej przybliżające specyfikę służb mundurowych.

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służ mundurowych, władz samorządowych, agencji ochrony mienia i policji. Szkoła na stałe współpracuje z jednostką wojskową w Kazuniu oraz uczestniczy w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy oraz udziału w obozie przetrwania.

grupa b: medialno-artystyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - język polski
 • - język angielski
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - warsztaty dziennikarskie
 • - zajęcia artystyczne: teatralno-aktorskie, zajęcia filmowe


Klasa ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich i artystycznych. Daje szerokie możliwości uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów. Doskonali umiejętności językowe uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Szczególnie polecana przyszłym studentom dziennikarstwa, filologii polskiej, filologii angielskiej, animacji kultury, pedagogiki, prawa, teatrologii, aktorstwa, kulturoznawstwa.

W trakcie kształcenia przewidywane są warsztaty dziennikarskie, artystyczne, teatralne, autoprezentacji i prawa prasowego. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nabywają niezbędnych w zawodzie dziennikarza umiejętności interpersonalnych oraz redagowania artykułów prasowych. Ponadto odbywać się będą wycieczki przedmiotowe do redakcji medialnych, spotkania z dziennikarzami, z władzami samorządowymi oraz realizacja ogólnopolskich projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie klasy medialno-artystycznej współtworzą szkolną gazetkę "Gang Iwaszkiewicza" i prowadzą szkolny radiowęzeł.

Klasa I LO B:

grupa a: farmaceutyczno-medyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - biologia
 • - chemia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - elementy ratownictwa medycznego
 • - angielski w medycynie


Klasa utworzona dla tych, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i językiem angielskim. Szczególnie polecana przyszłym studentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, psychologii, resocjalizacji, kosmetologii i fizjoterapii.

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, warsztaty biologiczno-chemiczne w Centrum Nauki Kopernik oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia uzupełniające obejmują naukę języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych, a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej.

Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolnej drużynie medycznej oraz dzielenia się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, imprezach lokalnych.

Ponadto planowane są wycieczki do placówek naukowo - badawczych oraz uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, a także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich. Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy.

grupa b: ekonomiczno-politechniczna

przedmioty rozszerzone:

 • - matematyka
 • - geografia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - ekonomia w praktyce
 • - warsztaty informatyczne


To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten kierunek ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i ekonomicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość doskonalenia umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.

Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: matematyka, mechanika, budowa maszyn, elektromechanika, mechatronika, architektura, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, administracja i inne.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia uzupełniające obejmujące:

 • - podstawy rysunku technicznego,
 • - podstawy projektowania graficznego – tworzenie plakatów, ulotek reklamowych, wizytówek,
 • - tworzenie stron www
 • - podstawy działalności gospodarczej- gry symulacyjne,
 • - współpracę z bankami - spotkania, wycieczki, prelekcje
 • - zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu matematyki
 • - współpracę z wyższymi uczelniami: PWSZ w Ciechanowie
 • - realizację ogólnopolskich projektów proponowanych prze Centrum Edukacji Obywatelskiej, Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Giełdę Papierów Wartościowych.

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym


Klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim
oraz językiem niemieckim:


klasa ogólna

zajęcia uzupełniające (do wyboru):

 • - matematyka na wesoło
 • - zajęcia teatralno-wokalne
 • - warsztaty dziennikarskie
 • - klub przyrodnika


Klasa ogólna z dodatkową liczbą godzin z języka angielskiego i niemieckiego, oparta na innowacji pedagogicznej "Języki obce?- Już nie obce!". Przeznaczona jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z rozszerzonymi językami obcymi w liceum.

Uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje pasje i umiejętności językowe, biorąc udział w ciekawych projektach edukacyjnych, konkursach językowych i artystycznych w języku angielskim i niemieckim. Ponadto zaproponujemy uczniom udział w przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych w języku angielskim i niemieckim oraz wyjazdowych warsztatach językowych w ramach programu "Szkoła Liderów – Euroweek".

Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru zajęć uzupełniających rozwijających kreatywność i pasje twórcze uczniów, poprzez udział w wybranych przez ucznia warsztatach i realizację zewnętrznych projektów edukacyjnych.

Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych ludzi. To rewelacyjna zabawa pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie i konstruktywne spojrzenie na świat.

Sejm Dzieci i Młodzieży to inicjatywa zapoczątkowana w 1994 r. Od tamtej pory Sejm zbiera się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Z uwagi na nasze duże zainteresowanie działaniami, które są podejmowane w Gminie Nasielsk, bez wahania zarejestrowałyśmy się do udziału w projekcie. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie badania wybranego miejsca w przestrzeni publicznej oraz zaproponować zmiany i działania wynikające z uzyskanych wniosków. W dwóch ostatnich tygodniach marca zabrałyśmy się do intensywnej realizacji dokładnie zaplanowanych przez nas działań. W tym celu nawiązałyśmy ponowną współpracę z zawsze chętnymi do udzielenia wszelkiej pomocy, władzami naszej gminy, które bez zastanowienia postanowiły wesprzeć podejmowaną przez nas inicjatywę społeczną. Uznałyśmy to za świetny początek! W następnych krokach przeprowadziłyśmy badanie, a mianowicie spacer połączony z wywiadem z różnorodną grupą docelową, którą stanowili przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalni działacze społeczni, reprezentanci instytucji oświatowej w Nasielsku oraz młodzież szkolna. W ten oto sposób nabrałyśmy szerokiej wiedzy na temat szansy rozwoju młodych osób w naszej gminie a także zapoznałyśmy się z wielostronną opinią ludzi na to zagadnienie. Niewątpliwie naświetliło to nam przyjęty problem badawczy.

Przed rozpoczęciem badania postanowiłyśmy zaznajomić się z aktualną ofertą rozwoju skierowaną do młodzieży i dzieci przygotowaną przez władze naszej gminy, aby posiadać większą wiedzę na dany temat. Szybko okazało się, iż osoby te mają możliwość skorzystania z usług wybranych instytucji, rozwijających ich zainteresowania oraz pasje. Chcąc jednak dowiedzieć się jak ich działalność jest oceniana przez poszczególnych przedstawicieli lokalnego środowiska, zdecydowałyśmy się na przeprowadzenie spacerów połączonych z wywiadem.  W dwóch ostatnich tygodniach marca zabrałyśmy się z zapałem do pracy i przybywałyśmy kolejno na wcześniej umówione spotkania. Ich lokalizacja zmieniała się w zależności od preferencji zapraszanych przez nas do współpracy gości, dlatego obejmuje ona szkoły, świetlice, czy urząd miejski. Podczas spotkań z wybranymi przez nas osobami pragnęłyśmy dowiedzieć się jak sytuacja młodych w gminie Nasielsk widziana jest z różnej perspektywy, stąd też niejednorodność badanych przez nas osób. Poruszałyśmy wiele istotnych kwestii, o których naszym zdaniem należy głośno dyskutować. Dzięki temu mamy konkretny obraz sytuacji młodzieży i dzieci w Nasielsku, wiemy więc co należy zmienić, co ulepszyć a jakie nowe zadania trzeba podjąć. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu udziałowi w projekcie sytuacja ludzi młodych w naszej gminie polepszy się.

Relacja z naszego projektu:

 

 Uczennice klasy II LO

Małgorzata Dąbrowska, Klaudia Olbryś

W dniu 26 marca gościliśmy u siebie wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana: Vasylinę Bas z Ukrainy i Elisabeth Fleck z Niemiec.  Wolontariuszki przygotowały zajęcia o tematyce związanej z upadkiem  muru berlińskiego. Młodzież licealna jak również gimnazjalna mogła poćwiczyć konwersację ponieważ zajęcia odbywały się w języku angielskim.

IMG_5674

IMG_56681

IMG_5680

IMG_56821

IMG_56722

IMG_56771

W dniu 24 marca gościliśmy w naszej placówce uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Nauczyciele- wychowawcy, a przede wszystkim uczniowie, mogli obejrzeć szkołę, sale lekcyjne zapoznać się z ofertą edukacyjną Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym. Po zwiedzaniu szkoły uczniowie zostali zaproszeni na aulę, gdzie mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów gimnazjum, w ramach projektu edukacyjnego, przedstawienie ” Król rock and rolla szuka żony”

IMG_5622

IMG_5630

IMG_5629

W naszej szkole w dniu 20 marca miała miejsce akcja związana z zachęceniem uczniów i nauczycieli oraz mieszkańców naszego miasta do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Akcja była zainicjowana przez władze gminy przy współudziale nasielskich szkół średnich. Najpierw była prelekcja a potem indywidualne rozmowy i składanie deklaracji.

IMG_5495

IMG_5498

IMG_5496

IMG_5497

Wiosenalia 2015

23 marca, jak co roku świętowaliśmy w szkole nadejście wiosny. Do szkoły uczniowie i nauczyciele przyszli przebrani ,wcieleni w postacie i stwory, które tydzień wcześniej wylosowali. Po lekcjach zgromadziliśmy się na Auli szkolnej, by wybrać najlepiej przebraną klasę, top-modelkę i …

 

Udział w programie „Cinema Drive” uczniów II G oraz II LO

W dniu 12 marca 2015 r. uczniowie klas II gimnazjum oraz II liceum pod opieką pani Agnieszki Piechocińskiej, pani Ewy Żołnierzak oraz pani Izy Kraszewskiej brali udział w warszawskim „Cinema Drive”, czyli programie profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Wycieczka licealistów do Muzeum Żydów Polskich

5 marca 2015 roku klasa I LO razem z panią Agnieszką Wyrwich-Koselą pojechała na wycieczkę do nowoczesnego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Uczniowie zwiedzili galerię oraz wzięli udział w warsztatach „Powrót do domu, którego nie ma” przybliżyły one życie …

 

Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt

W dniu 6 marca 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Nasze dziewczyny zdobyły II miejsce. A Oliwia Waśniewska z I LO została królem strzelców.

 

Nocny maraton filmowy dla gimnazjalistów ZSO

W naszej szkole jest bardzo wielu amatorów sztuki filmowej! W dniu 27 lutego 2015 roku w godzinach wieczornych odbył się maraton filmowy dla gimnazjalistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali filmowy poczęstunek w postaci popcornu, by umilić czas …

 

II miejsce dla LO w Nasielsku w Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2015/02/www.jpg

W dniu 24 lutego 2015 roku odbył się Turniej Piłki Koszykowej Chłopców pod patronatem starosty powiatu nowodworskiego pani Magdaleny Biernackiej. Chcemy pogratulować chłopcom z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza za zajęcie II miejsca w tym turnieju! Serdecznie gratulujemy i życzymy …

 

Połowinki klasy II gimnazjum

Dnia 13 lutego 2015 roku odbyły się połowinki klasy II G. Opiekunami imprezy była wychowawczyni pani Agnieszka Piechocińska oraz rodzice w osobach pani Lidii Włodarz i pani Anny Majewskiej. W DJ’a zabawił się pan Fryderyk Laskowski. Swoją obecnością zaszczyciła nas …

 

Gala Wolontariatu

Już  kolejny raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Nasielskiej Gali Wolontariatu zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Jest to jedna z pięknych chwil kiedy dziękuje się wolontariuszom za ich działania na rzecz środowiska lokalnego i nie tylko.

 

Połowinki klasy II LO

Dnia 7 lutego bieżącego roku klasa II LO wzięła udział w tradycyjnej już imprezie wieńczącej półmetek nauki na tym poziomie edukacyjnym czyli połowinkach. Odbyły się one w sali bankietowej na Krupce w Nasielsku. W organizację wydarzenia od wielu tygodni włączyli …

 

Studniówka 2015

Tak jak co roku, zgodnie z tradycją, uczniowie klasy III LO wraz z rodzicami zorganizowali Studniówkę-bal na 100 dni przed egzaminem maturalnym. Cała uroczystość zaczęła się polonezem, następnie były przemówienia: pani dyrektor, przedstawicielki rodziców i uczniów klasy II. Pani dyrektor …

 

Wizyta grupy turystyczno-obronnej w Zegrzu

W dniu 6 lutego 2015 r. klasa II LO -grupa turystyczno-obronna uczestniczyła w uroczystości przysięgi wojskowej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Uroczystość ta miała charakter odświętny: przysięga, defilada wojska i pojazdów zmechanizowanych należących do Batalionu Zabezpieczenia. Temu …

 

Podsumowanie I semestru 2014/2015 w ZSO

Półmetek roku szkolnego już za nami, zatem czas na podsumowanie efektów wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Jak zawsze, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku , godnie reprezentowali swoją szkołę i miasto, osiągając wiele sukcesów, zdobywając nagrody i wyróżnienia w różnorodnych …

 

V edycja programu „Młody obywatel” – Quest „Śladami Żydów w Nasielsku”

Uczniowie klasy II pod  opieką  pani  dyrektor Danuty Białoruckiej i wychowawczyni Agnieszki Piechocińskiej wzięli udział w V edycji programu Młody Obywatel, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w …

 

Gala Szkoły Dialogu

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2015/01/Szkoła_Dialogu_banner.jpg

W ubiegłym roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyliśmy w programie Szkoła Dialogu. W dniu 9 stycznia 2015 roku uczniowie, którzy brali udział w programie zostali zaproszeni na uroczystą Galę do Teatru Wielkiego w Warszawie. Całą uroczystość prowadził  aktor znany nam z serialu …

 

Życzenia świąteczne i noworoczne

http://lonasielsk.pl/wp-content/uploads/2014/12/christmas-card-574742_1280-1024x575.jpg

Cała społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących chciałby złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych pomyślności w Nowym Roku 2015. Życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 19 grudnia 2014 roku w naszej szkole celebrowaliśmy Święta Bożego Narodzenia. W ramach zajęć z wychowawcą odbyły się wigilie klasowe, następnie po lekcjach klasa II Gimnazjum zaprosiła całą społeczność szkolną na jasełka a chór szkolny na koncert kolęd …