Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w roku szkolnym 2015/2016


Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza


Klasa I LO A:

grupa a: turystyczno-obronna

przedmioty rozszerzone:

 • - geografia
 • - biologia
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - edukacja cywilno - obronna z elementami ratownictwa medycznego


Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy zainteresowani są zarówno kierunkami przyrodniczymi, jaki i humanistycznymi oraz planują podjąć studia związane z pracą w policji, służbach więziennych oraz ratowniczych.

Ukończenie klasy daje szerokie możliwości w przyszłym wyborze kierunków studiów:

 • - geodezja, kartografia, biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia, turystyka
 • - bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, służby specjalne i policyjne
 • - administracja, zarządzanie, ekonomia
 • - zootechnika, weterynaria, technologia żywności i żywienia człowieka


W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, strzelectwa oraz edukacji cywilno -obronnej przybliżające specyfikę służb mundurowych.

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służ mundurowych, władz samorządowych, agencji ochrony mienia i policji. Szkoła na stałe współpracuje z jednostką wojskową w Kazuniu oraz uczestniczy w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy oraz udziału w obozie przetrwania.

grupa b: medialno-artystyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - język polski
 • - język angielski
 • - wiedza o społeczeństwie


przedmioty uzupełniające:

 • - warsztaty dziennikarskie
 • - zajęcia artystyczne: teatralno-aktorskie, zajęcia filmowe


Klasa ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich i artystycznych. Daje szerokie możliwości uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów. Doskonali umiejętności językowe uczniów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Szczególnie polecana przyszłym studentom dziennikarstwa, filologii polskiej, filologii angielskiej, animacji kultury, pedagogiki, prawa, teatrologii, aktorstwa, kulturoznawstwa.

W trakcie kształcenia przewidywane są warsztaty dziennikarskie, artystyczne, teatralne, autoprezentacji i prawa prasowego. Dzięki współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nabywają niezbędnych w zawodzie dziennikarza umiejętności interpersonalnych oraz redagowania artykułów prasowych. Ponadto odbywać się będą wycieczki przedmiotowe do redakcji medialnych, spotkania z dziennikarzami, z władzami samorządowymi oraz realizacja ogólnopolskich projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie klasy medialno-artystycznej współtworzą szkolną gazetkę "Gang Iwaszkiewicza" i prowadzą szkolny radiowęzeł.

Klasa I LO B:

grupa a: farmaceutyczno-medyczna

przedmioty rozszerzone:

 • - biologia
 • - chemia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - elementy ratownictwa medycznego
 • - angielski w medycynie


Klasa utworzona dla tych, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i językiem angielskim. Szczególnie polecana przyszłym studentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, psychologii, resocjalizacji, kosmetologii i fizjoterapii.

W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego, warsztaty biologiczno-chemiczne w Centrum Nauki Kopernik oraz warsztaty psychologiczne. Zajęcia uzupełniające obejmują naukę języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych, a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej.

Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolnej drużynie medycznej oraz dzielenia się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, imprezach lokalnych.

Ponadto planowane są wycieczki do placówek naukowo - badawczych oraz uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, a także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich. Uczniowie kończący klasę mają możliwość ukończenia kursu z pierwszej pomocy.

grupa b: ekonomiczno-politechniczna

przedmioty rozszerzone:

 • - matematyka
 • - geografia
 • - język angielski


przedmioty uzupełniające:

 • - ekonomia w praktyce
 • - warsztaty informatyczne


To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten kierunek ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i ekonomicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowym atutem tej klasy jest możliwość doskonalenia umiejętności językowych na poziomie rozszerzonym ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim.

Program nauczania klasy zapewnia przygotowanie na następujące kierunki studiów: matematyka, mechanika, budowa maszyn, elektromechanika, mechatronika, architektura, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie, administracja i inne.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia uzupełniające obejmujące:

 • - podstawy rysunku technicznego,
 • - podstawy projektowania graficznego – tworzenie plakatów, ulotek reklamowych, wizytówek,
 • - tworzenie stron www
 • - podstawy działalności gospodarczej- gry symulacyjne,
 • - współpracę z bankami - spotkania, wycieczki, prelekcje
 • - zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu matematyki
 • - współpracę z wyższymi uczelniami: PWSZ w Ciechanowie
 • - realizację ogólnopolskich projektów proponowanych prze Centrum Edukacji Obywatelskiej, Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Giełdę Papierów Wartościowych.

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym


Klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim
oraz językiem niemieckim:


klasa ogólna

zajęcia uzupełniające (do wyboru):

 • - matematyka na wesoło
 • - zajęcia teatralno-wokalne
 • - warsztaty dziennikarskie
 • - klub przyrodnika


Klasa ogólna z dodatkową liczbą godzin z języka angielskiego i niemieckiego, oparta na innowacji pedagogicznej "Języki obce?- Już nie obce!". Przeznaczona jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z rozszerzonymi językami obcymi w liceum.

Uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje pasje i umiejętności językowe, biorąc udział w ciekawych projektach edukacyjnych, konkursach językowych i artystycznych w języku angielskim i niemieckim. Ponadto zaproponujemy uczniom udział w przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych w języku angielskim i niemieckim oraz wyjazdowych warsztatach językowych w ramach programu "Szkoła Liderów – Euroweek".

Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru zajęć uzupełniających rozwijających kreatywność i pasje twórcze uczniów, poprzez udział w wybranych przez ucznia warsztatach i realizację zewnętrznych projektów edukacyjnych.

Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych ludzi. To rewelacyjna zabawa pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie i konstruktywne spojrzenie na świat.

Wykaz podręczników przewidzianych na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku:

Należy przypomnieć, że uczniowie klasy I Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcących w Nasielsku otrzymają darmowe podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń na rok szkolny 2015/2016.

Informujemy, że podręczniki do klasy I gimnazjum są darmowe i uczniowie otrzymają je we wrześniu 2015 r.

26 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 na Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Po wniesieniu sztandaru szkoły oraz wspólnym zaśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas oraz członkowie Rady Rodziców rozdali nagrody oraz dyplomy dla najlepszych uczniów zarówno gimnazjum jak i liceum. Później uczniowie klasy III gimnazjum, jako absolwenci przygotowali krótki program artystyczny. W ramach podziękowania ich młodsi koledzy z klasy II wręczyli im statuetki „Super Gimbusów” :)

IMG_6559

IMG_6555

IMG_6589

IMG_6614

IMG_6619

IMG_6630

IMG_6632

Wszystkim uczniom Publicznego Gimnazjum przy LO oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza życzymy udanych wakacji :)

W tym roku po raz drugi zorganizowaliśmy  Szkolny Piknik Rodzinny. To niesamowity dzień integrujący całą społeczność szkolną: rodziców, uczniów i nauczycieli. Zabawa była super. Odwiedziły nas władze powiatu nowodworskiego: pani Starosta Magdalena Biernacka i pan Wicestarosta Paweł Calak oraz radny powiatu nowodworskiego pan Marcin Ozdarski.  Odwiedzili nas również radni Rady Miejskiej w Nasielsku: przewodniczący RM pan Jerzy Lubieniecki , pan Andrzej Malon, pan Krzysztof Frączak. Piknik rozpoczęliśmy występami młodzieży,przez cały czas można było korzystać z różnych atrakcji m.in zjeść dobre ciastko, zjeść kiełbasę z grilla, rzucić granatem, pograć w nogę lub w siatkówkę z nauczycielami i rodzicami, wziąć udział w aukcji itp. Zdjęcia pokażą jak wspaniale się wszyscy bawiliśmy.

DSC_0318

DSC_0236

DSC_0237

DSC_0248

DSC_0326

DSC_0300

DSC_0166

DSC_0203

DSC_0320

DSC_0339

DSC_0372

DSC_0510

DSC_0592

DSC_0593

Festiwal Złota Nutka

Tradycyjnie już od kilku lat w naszym mieście odbywa się festiwal piosenki „Złota Nutka”. Nasi uczniowie wzięli udział i godnie reprezentowali naszą szkołę. Dorota i Karolina zaśpiewały piosenkę z repertuaru Moniki Brodki „Krzyżówka dnia”; drużyna Karoliny wyśpiewała pięknie piosenkę „Dach” …

 

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

WITAJ MAJ, TRZECI MAJ, U POLAKÓW BŁOGI RAJ………. Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież klasy II G i I LO pod opieką pani M. Marciniak i pani A. Szajewskiej przygotowała część artystyczną przypominającą okoliczności …

 

XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy-eliminacje okręgowe

Po zwycięstwie w powiecie drużyna pomocy przedmedycznej wzięła udział w okręgowych eliminacjach XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Odbyły się one w Warszawie w Parku Skaryszewskim. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn. Nasza drużyna zajęła 6 miejsce.  

 

III Ogólnopolski Turniej Szkół EKO

Na przełomie marca i kwietnia 2015 r. Weronika Suwińska, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w III Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO. Celem Turnieju była popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo – technicznych. Turniej został …

 

Warsztaty Etnograficzne

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć panią Marię Małanicz-Przybylską, pracownika Instytutu Antropologii i Etnologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Maria w I i II klasie LO oraz III G przeprowadziła warsztaty etnograficzne dotyczące roli tradycji …

 

Indywidualne Biegi Przełajowe

W dniu 24 kwietnia w Radomiu miły miejsce XVII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Do tych igrzysk zakwalifikowała się nasza uczennica Aleksandra Ujazda. Brała ona udział w indywidualnych biegach przełajowych na dystansie 1000 metrów. Na 60 uczestników biegu Ola zajęła 34 …

 

Warsztaty Chemiczne

27 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku odbył się „Dzień Chemiczny”. W tym dniu gościliśmy  dwóch pracowników Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia pana mgr Łukasza Spornego i pana mgr Piotra Wróblewskiego. Centrum Chemii w Małej Skali …

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W piątek 24 kwietnia bieżącego roku  trzyosobowa drużyna z Publicznego Gimnazjum przy LO w Nasielsku brała udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po licznych konkurencjach testowych i sprawnościowych uczniowie zdobyli II miejsce.  

 

Uroczyste Zakończenie Klas Maturalnych

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”-Kohelet I tak oto nadszedł czas zakończenia nauki po trzyletnim, a u niektórych sześcioletnim, pobycie w szkole. Jedni przyjmują ten fakt z radością, inni z ulgą, jeszcze inni …

 

XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się eliminacje rejonowe XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Drużyna nasza składająca się z uczniów II LO z grupy turystyczno- obronnej zdobyła I miejsce. Tym samym zakwalifikowali …

 

Spotkanie z lokalnym dziennikarzem

W piątek 17 kwietnia uczniowie z grupy humanistyczno-dziennikarskiej mieli spotkanie z dziennikarzem lokalnej prasy panem Pawłem Kozłowskim. Pierwsze spotkanie miało za zadanie wtajemniczenie w profesję dziennikarską. Młodzież poznała czym jest notatka prasowa i czym jest dobry artykuł prasowy. Następne spotkania …

 

DEBATA MŁODZIEŻY

Młodzi debatują W piątek, w naszej szkole w ramach realizacji programu „Młodzi Głosują”, uczniowie klas II liceum i gimnazjum pod kierunkiem p. Agnieszki Piechocińskiej przygotowali debatę oksfordzką „Prezydent powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe”. Głównym celem spotkania było umożliwienie młodym …

 

MŁODZI GŁOSUJĄ

W marcu uczniowie klasy II gimnazjum razem z wychowawczynią p. Agnieszką Piechocińską przystąpili do programu „Młodzi głosują” organizowanego przez Centrum Edukacji Europejskiej.W ramach akcji Młodzi głosują grupa projektowa przygotuje i przeprowadzi w ZSO działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia …

 

Szkolenie dla młodzieży „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza”

W dniu 13 kwietnia 2015 roku pani M. Łaciak oraz trzy uczennice II LO (Klaudia Balukiewicz, Eliza Banulska i Klaudia Olbryś) uczestniczyły w szkoleniu pt. Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza. Organizatorami konferencji byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora …

 

Sejm Dzieci i Młodzieży 2015

Sejm Dzieci i Młodzieży to inicjatywa zapoczątkowana w 1994 r. Od tamtej pory Sejm zbiera się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Z uwagi na nasze duże zainteresowanie działaniami, które są podejmowane w Gminie Nasielsk, bez wahania zarejestrowałyśmy …

 

Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji im. Roberta Schumana

W dniu 26 marca gościliśmy u siebie wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana: Vasylinę Bas z Ukrainy i Elisabeth Fleck z Niemiec.  Wolontariuszki przygotowały zajęcia o tematyce związanej z upadkiem  muru berlińskiego. Młodzież licealna jak również gimnazjalna mogła poćwiczyć konwersację …